Kontakt

Skogsro Familjehem

Har du några frågor eller veta mer om vilka vi är och hur vi arbetar är du välkommen att kontakta oss. Vid brådskande ärenden, kontakta oss via telefon i första hand.

Personalbild

Åsa Lundgren

Verksamhetsansvarig / familjehemskonsulent

Åsa är socionom och har ungefär 30 års erfarenhet av myndighetsutövning och av att bedriva HVB-vård. Tillsammans med Jenny-Ann har Åsa ansvar för att utbilda och handleda familjehem samt dokumentera och återrapportera till socialtjänsten.

072 428 87 61 [email protected]

Personalbild

Jenny-Ann Larsson

Verksamhetsansvarig / familjehemskonsulent

Jenny-Ann är socionom och har 15 års erfarenhet av myndighetsutövning och familjehemsvård. Hon har även egna uppdrag som familjehem. Tillsammans med Åsa har Jenny-Ann ansvar för att utbilda och handleda familjehem samt dokumentera och återrapportera till socialtjänsten.

070 724 21 13 [email protected]

Görel Alfonsson

Familjehemskonsulent

.

070 877 73 31 [email protected]

Personalbild

Mia Lundqvist

Konsulentassistent

Mia har, tillsammans med sin man, varit familjehem i ungefär 30 år. Med sin långa erfarenhet av familjehemsvård bidrar Mia med ett brett kontaktnät och hon utgör också ett bollplank för familjehem i allmänna frågeställningar.

070 699 39 53 [email protected]

Ingrid Karlsson

Administrativ assistent

070-253 00 38 [email protected]

Malin Åberg

VD

Malin är utbildad socionom och har bland annat arbetat som socialsekreterare, hemterapeut och behandlingsassistent. Sedan närmare tio år tillbaka driver hon Skogsro, där hennes fokus ligger på att utveckla och kvalitetssäkra såväl hvb-hemmen som familjehemsvården.

070 659 25 46 [email protected]

Personalbild

Månika Morén

Legitimerad psykolog

Månika har mångårig erfarenhet av psykologtjänster inom offentlig och privat sektor. Hon har också erfarenhet av handledning inom skola, hvb-hemsverksamhet, hemtjänst, personlig assistans och familjehem. Månika erbjuder bland annat neuropsykiatriska utredningar och nivåbedömningar samt föreläsningar och handledning. Hon har också en webbshop med hjälpmedel för bland annat neuropsykiatriska funktionsvariationer.