Kontakt

Skogsro Familjehem

Har du några frågor eller veta mer om vilka vi är och hur vi arbetar är du välkommen att kontakta oss. Vid brådskande ärenden, kontakta oss via telefon i första hand.


Har du synpunkter eller klagomål är du välkommen att kontakta oss här.

Federico Luna

Verksamhetschef

070-291 19 15 [email protected]

Personalbild

Åsa Lundgren

Familjehemskonsulent

Västerbotten och södra Norrbotten

[email protected]

Jenny-Ann Larsson

Familjehemskonsulent

Västerbotten och södra Norrbotten

[email protected]

Görel Alfonsson

Familjehemskonsulent

Västerbotten och norra Västernorrland

[email protected]

Stefan Boman

Familjehemskonsulent

Västerbotten och Västernorrland

[email protected]

Christina Anehagen

Familjehemshandledare

Norrbotten och norra västerbotten

[email protected]

Peter Skånberg

Placeringssamordnare

[email protected]

Ingrid Karlsson

Administrativ assistent

[email protected]

Personalbild

Månika Morén

Legitimerad psykolog