Kontakt

Skogsro Familjehem

Har du några frågor eller veta mer om vilka vi är och hur vi arbetar är du välkommen att kontakta oss. Vid brådskande ärenden, kontakta oss via telefon i första hand.

Federico Luna

Verksamhetschef

070-291 19 15 [email protected]

Personalbild

Åsa Lundgren

Familjehemskonsulent

Västerbotten och södra Norrbotten

072 428 87 61 [email protected]

Jenny-Ann Larsson

Familjehemskonsulent

Västerbotten och södra Norrbotten

070 724 21 13 [email protected]

Görel Alfonsson

Familjehemskonsulent

Västerbotten och norra Västernorrland

070 877 73 31 [email protected]

Stefan Boman

Familjehemskonsulent

Västerbotten och Västernorrland

070 747 77 17 [email protected]

Christina Anehagen

Familjehemshandledare

Norrbotten och norra västerbotten

070 378 24 49 [email protected]

Peter Skånberg

Placeringssamordnare

070 204 62 27 [email protected]

Ingrid Karlsson

Administrativ assistent

070-253 00 38 [email protected]

Personalbild

Månika Morén

Legitimerad psykolog