slider-01 - copy
Vi vill göra skillnad

Vi skapar en tryggare framtid för barn, unga och vuxna med våra familjehem & familjehemskonsulenter i Norrbotten & Västerbotten.

slider-02
Vi vill göra skillnad

Vi skapar en tryggare framtid för barn, unga och vuxna med våra familjehem & familjehemskonsulenter i Norrbotten & Västerbotten.

slider-03
Vi vill göra skillnad

Vi skapar en tryggare framtid för barn, unga och vuxna med våra familjehem & familjehemskonsulenter i Norrbotten & Västerbotten.

slider-04
Vi vill göra skillnad

Vi skapar en tryggare framtid för barn, unga och vuxna med våra familjehem & familjehemskonsulenter i Norrbotten & Västerbotten.

Skogsro Familjehem

Vårt fokus är att skapa hållbara team runt våra placerade barn, ungdomar och vuxna. För det krävs att vi möter den placerades, familjehemmens och socialtjänstens behov. Vi har tillstånd för placeringar 0 – 18 år, vuxna och föräldrar/barn, placerade enligt SoL eller LVU.

Familjehem

Alla familjehem som anlitas av oss utreds enligt vedertagna metoder med intervjuer och referenstagning.

Socialtjänst

Familjehemmens uppgift är att i samverkan med socialtjänst, föräldrar och andra berörda se till att barnen får sina behov tillgodosedda.

Skogsro familjehem

Vi erbjuder familjehemsvård i fyra olika nivåer; traditionell familjehemsvård, förstärkt familjehemsvård, kraftigt förstärkt familjehemsvård samt behandlingsfamiljer. Våra familjehem och familjehemskonsulenter finns i Norr- och Västerbotten.

Skogsros familjehemsverksamhet bygger på gedigen erfarenhet samt kunskap om evidensbaserad familjehemsvård och behandling. Vår målsättning är att erbjuda flexibilitet och individanpassade lösningar. Vi vill skapa möjligheter till bärande relationer eftersom vi ser det som grunden för förändring.

Gemenskap, erfarenhetsutbyten, utbildning och kompetent handledning av en familjehemskonsulent som känner både familjehemmet och barnet är, tillsammans med en tydlig planering och öppen dialog, förutsättningar för att få till hållbara placeringar.

Placering på HVB

Vid behov finns möjlighet att, för en kortare eller längre tid, omplacera en ungdom till ett av våra två HVB-hem (www.skogsro.se).

Om familjehemmet och den placerade ungdomen har en fungerande relation, är tanken att familjehemmet ska kunna finnas kvar i någon form och kanske vara ett alternativ vid utsluss från HVB-hemmet.

Utsluss/boendestöd

Via vårt samarbete med Mål & Vision (www.malochvision.se) kan vi erbjuda ungdomar på väg in i vuxenlivet en hållbar lösning med utsluss och boendestöd. Fokus ligger på boende, nätverk, sysselsättning och en meningsfull fritid för individen.