Vi vill göra skillnad

Vi skapar en tryggare framtid för barn, unga och vuxna med våra familjehem & familjehemskonsulenter i Norrbotten & Västerbotten.

Vi vill göra skillnad

Vi skapar en tryggare framtid för barn, unga och vuxna med våra familjehem & familjehemskonsulenter i Norrbotten & Västerbotten.

Vi vill göra skillnad

Vi skapar en tryggare framtid för barn, unga och vuxna med våra familjehem & familjehemskonsulenter i Norrbotten & Västerbotten.

Vi vill göra skillnad

Vi skapar en tryggare framtid för barn, unga och vuxna med våra familjehem & familjehemskonsulenter i Norrbotten & Västerbotten.

Slider

Skogsro Familjehem

Vårt fokus är att skapa hållbara team runt våra placerade barn, ungdomar och vuxna. För det krävs att vi möter den placerades, familjehemmens och socialtjänstens behov. Vi har tillstånd för placeringar 0 – 18 år, vuxna och föräldrar/barn, placerade enligt SoL eller LVU.

Familjehem

Alla familjehem som anlitas av oss utreds enligt vedertagna metoder med intervjuer och referenstagning.

Socialtjänst

Familjehemmens uppgift är att i samverkan med socialtjänst, föräldrar och andra berörda se till att barnen får sina behov tillgodosedda.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi till dig så snart som möjligt. Vid brådskande ärende ring: 070 724 21 13.

Skogsro familjehem

Vi erbjuder familjehemsvård i fyra olika nivåer; traditionell familjehemsvård, förstärkt familjehemsvård, kraftigt förstärkt familjehemsvård samt behandlingsfamiljer. Våra familjehem och familjehemskonsulenter finns i Norr- och Västerbotten.

Skogsros familjehemsverksamhet bygger på gedigen erfarenhet samt kunskap om evidensbaserad familjehemsvård och behandling. Vår målsättning är att erbjuda flexibilitet och individanpassade lösningar. Vi vill skapa möjligheter till bärande relationer eftersom vi ser det som grunden för förändring.

Gemenskap, erfarenhetsutbyten, utbildning och kompetent handledning av en familjehemskonsulent som känner både familjehemmet och barnet är, tillsammans med en tydlig planering och öppen dialog, förutsättningar för att få till hållbara placeringar.

Umg man i hvb hem

HVB & Utslussning

Via våra samarbetsparnters finns möjlighet till såväl HVB-hem som utslussning och boendestöd.

Kontakta personalen

Här hittar ni telefon- och kontaktlista för vår personal. Välkommen att kontakta oss!